Nyheter & Media

Pressmeddelanden
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019

Juli – September Finansiell sammanfattning för kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 1,7 (3,0) MSEK. Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir rapporterar att sista patienten rekryterats till fas Ia-studien av MIV-818 i levercancerpatienter och att startdosen bestämts för fas Ib

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) rapporterar idag att den nionde och sista patienten rekryterats till fas Ia-studien av MIV-818...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar MIV-818 data vid AACR-NCI-EORTC i Boston

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att en poster med titeln “MIV-818 stimulates an anti-tumor immune response in...

Läs mer
Pressmeddelanden
National Cancer Institute i USA påbörjar fas I studie där patienter med huvud- eller halscancer behandlas med Medivirs birinapant och strålning

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den första patienten inkluderats i en fas I-studie där säkerhet och...

Läs mer
Pressmeddelanden
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019

April – JuniVäsentliga händelser under kvartalet Selektiv effektsignal i cancervävnad i levern i fas Ia-studien med MIV-818. Analysen visar en tidig...

Läs mer
Pressmeddelanden
Selektiv effektsignal i levercancervävnad i fas Ia-studien med MIV-818

Stockholm, Sweden – Medivir AB (Nasdaq, Stockholm: MVIR) meddelar idag resultaten från en analys av data från de första sex patienterna...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar vid 2019 BIO International Convention

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget deltar vid 2019 BIO International Convention i Philadelphia, USA. Presentationen äger...

Läs mer
Pressmeddelanden
Nya data från fas I-studien av birinapant i kombination med Keytruda® presenterades vid ASCO:s årsmöte

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya data från fas I-studien av birinapant i kombination med pembrolizumab...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar vid Redeye Pre-ASCO seminarium den 28 maj

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget deltar vid Redeye Pre-ASCO seminarium i Stockholm. Presentationen äger rum tisdag...

Läs mer
Pressmeddelanden
Nya data från fas I-studien av birinapant i kombination med Keytruda® kommer att presenteras vid ASCO 2019

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya data från fas I-studien av birinapant i kombination med Keytruda®...

Läs mer
Pressmeddelanden
Positiva data från fas II-studien med remetinostat mot basalcellscancer presenterades vid SIDs årsmöte

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att positiva data från den prövarinitierade studien som utvärderar effekten av remetinostat...

Läs mer
Pressmeddelanden
Beslut vid årsstämma i Medivir den 9 maj 2019

Fastställande av resultat- och balansräkningar och ansvarsfrihetÅrsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 9 maj 2019 beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna...

Läs mer