Pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Medivir presenterar vid ABGSC Life Science Summit

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget kommer att presentera vid det digitala mötet ABGSC Life Science Summit,...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar designen för den kommande kombinationsstudien med MIV-818

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag detaljerna för den kommande fas 1/2a-kombinationsstudien med bolagets ledande läkemedelskandidat MIV-818 mot...

Läs mer
Pressmeddelanden
Positiva resultat publicerade från prövarinitierad klinisk fas II-studie av remetinostat hos patienter med skivepitelcancer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag resultaten från den prövarinitierade kliniska fas II-studien på patienter med skivepitelcancer (SCC)....

Läs mer
Pressmeddelanden
Beslut vid årsstämma i Medivir den 5 maj 2021

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 5 maj 2021 beslutade att fastställa resultat- och...

Läs mer
Pressmeddelanden
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021

Januari – Mars Finansiell sammanfattning för kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 9,9 (7,3) MSEK. Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir deltar vid Kempen Life Sciences Conference

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget kommer att delta vid det digitala mötet Kempen Life Sciences Conference...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir har fastställt startdosen för nästa del i fas Ib-studien med MIV-818

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den sista patienten har genomgått säkerhetsuppföljningen för att identifiera potentiellt dosbegränsande...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir utser Magnus Christensen som tillförordnad vd

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att styrelsen idag utsett Magnus Christensen, Medivirs CFO, som tillförordnad vd för Medivir....

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivirs årsredovisning för 2020 publiceras

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att årsredovisningen för 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.medivir.se. Våren...

Läs mer
Pressmeddelanden
Antalet aktier och röster i Medivir

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att antalet aktier och röster i Medivir har ändrats under mars 2021...

Läs mer
Pressmeddelanden
Kallelse till årsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB, org. nr 556238-4361, med säte i Stockholms län, Huddinge kommun, hälsas välkomna till årsstämma onsdagen den 5...

Läs mer
Pressmeddelanden
Sista patienten med levercancer inkluderad i monoterapidelen av Medivirs fas Ib-studie med MIV-818

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att den sista patienten med avancerad levercancer har inkluderats i den första...

Läs mer